Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden