Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

 

Det finns inga formella antagningskrav för att få gå på vår skola, alla är välkomna. Målet är att ta emot ca: 25 elever i åk 4 varje år. Intag i övriga årskurser sker när någon elev slutar.

Vi registrerar elever efter anmälningsdatum.

Antagning till vår skola sker enligt följande;

1. Syskonförtur

2. Turordning efter kötid

Det är upp till den som står i kö att uppdatera kontaktuppgifter så skolan enkelt kan komma i kontakt när eventuell ledig plats uppstår. Får skolan inte tag på den sökande går platsen vidare till nästa enligt turordningen.

Tackar den sökande nej till erbjuden plats så stryks man ur kön, eventuellt ställs sist på begäran. Det går inte att säga att man vill vänta ett par år och behålla sin köplats.

 

För att ställa ditt barn i kö klickar du på länken nedan och fyller i alla uppgifter. 

Ställ ditt barn i kö

 

OBS!

Vi kan inte svara på frågor angående köplats eller eventuella utsikter om att få en plats på PE. Under vissa perioder kan vi få väldigt många förfrågningar och vi har inte tid eller möjlighet att svara på frågor. Eftersom vi tillämpar syskonförtur så kan turordningen förändras allt eftersom vi tar in nya elever. 

 

Har du några frågor så kan du maila: info@potentia.se