Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

 

 

 

Vår lounge. Här samlas elever och personal under raster.