Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Bänk med lock                                                                            2009-02-20

Det finns många faktorer som är viktiga för att skapa studiero och trygghet för elever och personal. Jag upplever att de två viktigaste framgångsfaktorerna är att personalen och eleverna har en gemensam målbild och värdegrund, men framförallt att det finns ett gott samarbete med elevernas föräldrar. Skolledningen bär ansvaret för att alla på skolan ska känna trygghet, men utan föräldrar och deras förtroende blir det ett nästan omöjligt uppdrag. 

 Det finns även en del enkla fysiska och konkreta delar som gör att studiero och trygghet upprätthålls. Våra elever tycker att det är skönt att ha sin egen arbetsplats i det egna klassrummet. Samtliga våra årskurser har sitt eget hemklassrum och en egen tilldelad plats. Eftersom vi har en ny verksamhet vill vi testa lite olika alternativ till arbetsplats, vi har haft låsbara skåp i korridoren (åk 9), vanliga bord med lådhurts i klassrummet (åk 6) och bänkar med lock (åk 7 och 8). Vi upplever att skåpen är det sämsta alternativet, lådhurtsarna fungerar eftersom vi har dem i klassrummet, men det bästa alternativet är klart bänkar med lock. Eleverna har sin plats med alla sina saker, det blir inget onödigt spring för att hämta glömda pennor och böcker. Dagens moderna bänkar är konstruerade så att man inte behöver vara orolig att eleverna klämmer händer eller slamrar med locken. Eleverna känner också en stolthet över sitt egna klassrum och sin egen arbetsplats och därmed minimeras problemen med klotter. Till nästa läsår har vi slängt ut de sista skåpen och köpt fler bänkar! 

Marie Tulesjö 

 

En av våra bänkar i sjuornas klassrum