Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

  

  Uppdaterat 110912

 

Kalendarium ht-11 

9 aug                                Personalen börjar arbeta

16 aug                              Eleverna börjar terminen, endast halvdag, ingen lunch denna dag

17-19 aug                         Åk 7 på lägerskola på Bryggholmen utanför Enköping

23 aug                              Föräldramöten för åk 4-5 kl. 18:00 och åk 6-7 kl. 19:00

24 aug                              Åk 5 och 6 besöker Fridegårdsmuséet och skördar sina grönsaker

29 aug                              Föräldramöten för åk 8-9 kl. 18:00 på Humlan

15 sep                              åk 6 studiebesök på Livrustkammaren och Vasamuseet, samling 8.20 vid stationen. medtag matsäck

20 sep                              Åk 9 besöker Nordiska museet och utställningen "modets makt" samt får en guidad tur i Stockholms moské.  

23 sep                              Idrottsdag för alla årskurser på Gröna Dalens IP, eleverna ska ha matsäck.

27 sep                              Föräldraråd kl 18:00 på PE

29 sep                              Skolfotografering

7 okt                                Åk 7 utedag till Fonborgen, eleverna ska ha med matsäck

10 okt                              Åk 6 besöker Hälsoäventyret.

18 okt                               Åk 8 besöker studion på tekniska museet

26 okt                               Åk 8 Studiebesök på Polishögskolan.

31 okt- 4 nov                     Eleverna har höstlov

16 nov                              Föräldraråd 18.00 på PE.

24 nov                              Åk 9 besöker gymnasiemässan i Älvsjö.

26 nov                              Traditionsenlig julmarknad på PE, obligatorisk närvaro.

1 dec                                Åk 9 besöker Hälsoäventyret.

6 dec                                Åk 8 ser Hair på Stadsteatern

16 dec                              Eleverna slutar terminen. Avslutning på teatern BCJF 16:00

19 dec                              Personalen slutar terminen

 

Kalendarium vt-12

9 jan                                Personalen börjar arbeta

10 jan                              Eleverna börjat terminen

7 feb                                Ämnesprov Svenska A åk 9

8 feb                                Ämnesprov Svenska åk 6

9 feb                                Ämnesprov Svenska B åk 9

10 feb                              Ämnesprov Svenska åk 6

20 - 24 feb                       Sportlov

14 mars                           Ämnesprov No åk 9

14-30 mars                      Ämnesprov No åk 9

20 mars                           Ämnesprov Matematik åk 6

29 mars                           Ämnesprov Matematik åk 6

2 - 5 apr                           Påsklov

19 april                            Ämnesprov Engelska B åk 9

27 april                            Ämnesprov Engelska C åk 9

30 apr                              Lov

2 maj                               Ämnesprov Matematik B åk 9                          

8 maj                               Ämnesprov Engelska B åk 6

10 maj                             Ämnesprov Engelska C åk 6

15 maj                             Ämnesprov Matematik C åk 9

18 maj                             Lov

8 juni                               Eleverna avslutar vårterminen

15 juni                             Lärarna avslutar vårterminen

 

 

Kalendarium vt-11                         

10 jan                               Personalen börjar vårterminen kl 08:30

11 jan                               Eleverna börjar vårterminen, åk 4-7 kl. 08:15 och åk 8-9 kl. 09:00 

21 jan                               Hälsoäventyret åk 9                            

27 jan                               Elevhälsan på skolan och vaccinerar åk 6

27 jan                               Förintelsens minnesdag, vi uppmärksammar detta på skolan under dagen.

                                         Åk 9 deltar i  kommunens manifestation under kvällen, läs mer

31 jan                               Elevstyrelse på PE kl. 14:30

1 feb                                 Åk 9 besöker utställningen "Omänskligt" på Levande Historia samt Vårsalongen på Liljevachs. Läs mer här

1 feb                                 Åk 8 besöker föreläsningen "Yrkesarbetaren" kl. 09:00-11:00 på BCJF, samling 08:50 i foajén.

8 feb                                 Nationellt prov svenska åk 9 (ledighet medges ej)

10 feb                               Nationellt prov svenska åk 9 (ledighet medges ej)

17 feb                               Åk 8 besöker vårsalongen på Liljevalchs

21 - 25 feb                        Sportlov

28 feb                               Dansföreställning "Res i dans" kl. 13:00 på BCJF för åk 7

3 mars                              Skidresa till Kungsberget för åk 6-9

7 mars                              Elevstyrelse på PE kl.14:30

16 mar                              Nationellt prov fy/ke/bi åk 9 (ledighet medges ej)

16 mars                            Hälsoäventyret åk 7

16 mars                            Åk 8 besöker Tekniska museets radio/tv/nyhetsstudio. Samling 7.20 vid stationen

18 mars                            Åk 6 besöker Livrustkammaren och Vasamuséet  

21 mars                            Föräldra- och elevmöte åk 9 inför Polenresan. Kl 18.00 på PE (Gransäter). Eleverna säljer fika.

23 mars                             Åk 6 "Tjejmys" med Tacos och film (Marie, Kicki och Sara) Kl. 15.30-18.00

23 mars                             Planeringsmöte inför Parisresan åk 8 och 9.

24 mars                             Teater på BCJF, "Du kan lite på mig" för åk 9 kl 13.30

30 mars                             Föräldraråd kl. 18:00, alla är välkomna!

31 mars                             Elevhälsan vaccinerar åk 4 och 6.

4 apr                                 Informationsmöte för föräldrar och elever i blivande åk 4, kl. 18:30 på PE.

6 apr                                 Åk 7 besöker Medelhavsmuseet och Moderna museet i Stockholm.

8 apr                                 Nationellt prov eng åk 9 (ledighet medges ej)

9 apr                                 Föräldrarådet bjuder in till en gemensam städdag på PE

9 apr                                 Åk 9 har städdag på Högbytorp kl 09.00-14.00

11 apr                               Elevstyrelse

13 apr                               Hemslöjdsdag för halva åk 7 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

13 apr                               Nationellt prov eng åk 9 (ledighet medges ej)

14 apr                               Hälsoäventyret åk 6

15 apr                               Hemslöjdsdag för halva åk 6 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

18 - 21 apr                        Påsklov

26 maj                              Medelstidsmuséet i Stockholm för åk 5

29 apr - 2 maj                   Paris för elever som läser franska

2 - 13 maj                         PRAO åk 8

5 maj                                Nationellt prov matematik åk 9 (ledighet medges ej)

6 maj                                Hemslöjdsdag för halva åk 6 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

10 maj                              Studiebesök för åk 4 till Historiska Muséet i Stockholm

10 maj                              Åk 5 går på bio i Stockholm

11 maj                              Nationellt prov matematik åk 9 (ledighet medges ej)

11 maj                              Hemslöjdsdag för halva åk 7 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

11 maj                              "Prova på" dag för blivande åk 4.

11 maj                               Åk 6 besöker Hjälstaviken för fågelskådning, läs mer här

13 maj                              "Ta igen dag" åk 9. Ej uppnådda mål eller fördjupningar

16 maj                              Lovdag samt resa till Polen för åk 9

16-20 maj                         Polen åk 9

18 maj                              Hemslöjdsdag för halva åk 8 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

20 maj                              Utedag Ekilla by/ Lilla Ekilla åk 4, läs mer här

25 maj                              Hemslöjdsdag för halva åk 8 tillsammans med slöjdpedagoger från Upplandsmuséet, kl. 8:30-14:30.

25 maj                              Tom Tit i Södertälje för åk 4-7, vi åker tillsammans i bussar vi hyrt från Håbo Buss, läs mer här.

26 maj                              Vernissage på PE för åk 4-9, föräldrar och syskon välkomna.

30 maj                              Sista dag för omprov och inlämning av arbeten som ska betygsättas vt. 

1 jun                                 Åk 5 undersöker runstenar hela dagen, läs mer här             

3 jun                                 Lovdag

8 junUtedag i Kvarnkojan för alla årskurser, kl 8.30-12.30

9 jun                                 Skolavslutning 

16 juni                              Lärarna slutar terminen    

 

 

 

                              

 

 

Kalendarium ht-10

10 aug                                Personalen börjar arbeta

17 aug                                Skolstart för eleverna. Ingen lunch serveras denna dag.

18-19 aug                           Åk 7 åker på lägerskola till Alnäs

20 aug                                Åk 6 har friluftsliv vid Kvarnkojan

23 aug                                Föräldramöte åk 4-7, kl. 18:00 -20:00

25 aug                                Föräldramöte åk 8 -9, kl. 18:00 -20:00

26 aug                                Åk 6 besöker naturskolan, information finns här

1 sep                                  Åk 6 besöker Östasiatiska för att titta på Terrakottaarmén

6 sep                                  Åk 9 kulturvandring Häggeby - Bålsta

6 sep                                  Föräldrarådsmöte på Humlan kl. 18:00

14 sep                                Åk 7 besöker Östasiatiska för att titta på Terrakottaarmén ,information finns här

15 sep                                Alla elever deltar i Skoljoggen. Varje elev tar med en guldtia och pengarna går till barncancerfonden

20 sep                                Åk 8 besöker Östasiatiska för att titta på Terrakottaarmén, information finns här

21 sep                                Åk 9 besöker Östasiatiska för att titta på Terrakottaarmén

24 sep                                Idrottsdag

29 sep                                Åk 7 utedag Aborreberget, information finns här

29 sep                                Planeringsmöte för årets julmarknad. 18.00 på PE, information finns här

1 okt                                  Fotografering

4 okt                                  Planeringsdag/eleverna lediga

14 okt                                Elevhälsan besöker åk 8

14 okt                                Åk 4 och 5 besöker Naturskolan vid Vattunöden

19 okt                                Åk 5 (slöjdgruppen) besöker ICA för att lära sig mer om frukt.

21 okt                                Åk 5 (Hkkgruppen) besöker ICA för att lära sig med om frukt.

25 okt                                Elevstyrelsen sammanträder

1 - 5 nov                            Höstlov

7 nov                                 Bio för åk 8, "I rymden finns inga känslor", samling 18:45 vid biografen

13 nov                               Städdag med föräldrarådet. Samling 10:00. Skolan ordnar kaffe och macka.

15 nov                               Informationsmöte ang gymnasiet för vårdnadshavare i åk 9, kl. 19:00 på Humlan

17 nov                               Föräldrarådet träffas 18:00 på PE, alla är varmt välkomna

18 nov                               Hälsoäventyret åk 6

22 nov                               Elevledd ridlektion och teori för åk 9 på Håbo Ridklubb

24 nov                               Hälsoäventyret åk 9, 08:15-10:45

25 nov                               Elevhälsan besöker åk 8

26 nov                               Gymnasiemässan åk 9

27 nov                               Julmarknad kl 10-14 - obligatorisk arbetsdag för personal och elever

30 nov                               ÅK 9 annordnar ljusparty tillsammans med Partylite 19.00 på PE/Gransäter. Kom och fynda fina julklappar!

6 dec                                 Tekniska museet med åk 6. Information finns här

8 dec                                 Riksdagsbesök och julmarknad i Gamla stan för åk 7. information finns här

9 dec                                 Besök på Musikmuseet och julmarknad i Gamla Stan för åk 4 och 5.

13 dec                               Luciafirande på skolan

16 dec                               Vanlig skoldag - avslutning på kvällen

 

 

Kalendarium vt-10

11 januari                                   Personalen börjar vårterminen kl. 9:00

12 januari                                   Eleverna börjar vårterminen kl. 10:00

20 januari                                   Föräldraråd på skolan kl. 18:00, alla föräldrar välkomna!

25 januari                                   Musik på slottet åk 8 (kl 18.00)

27 januari                                   Förintelsens minnesdag, temadag på skolan

27 januari                                   SYV Jenny Bollius på skolan kl. 15:00-19:00, möjlighet för föräldrar att boka tid

28 januari                                   Studiebesök på Arkitektmuseet samt Musik på slottet åk 9 (kl 19.00)

2 februari                                    Åk 6 och 9 besöker Naturskolan (Vattunöden)

9 februari                                    Ämnesprov svenska

11 februari                                  Informationsmöte för blivande åk 6 kl. 18:00 på skolan

11 februari                                  Ämnesprov svenska

16 februari                                  Åk 7 och 8 besöker Naturskolan (Vattunöden)

22-26 februari                             Sportlov

2 mars                                        Föräldraråd för alla intresserade föräldrar kl. 18:00

3 mars                                        Elevens val Skidresa till Kungsberget och Bowling i Jakobsberg

7 mars                                        Loppmarknad på skolan kl. 11:00-14:00

8 mars                                        Hemstudiedag

12 mars                                      Studiebesök för åk 9 på Liljevalchs vårsalong

16 mars                                      Ämnesprov engelska 

17 mars                                      Skolinspektionen besöker PE

23 mars                                      Åk 6 besöker Vasamuseet och Livrustkammaren                             

24 mars                                      Ämnesprov engelska

31 mars                                      Åk 9 besöker Armémuseum

2 april                                         Helgdag/lov

5-9 april                                      Påsklov

12-23 april                                  Prao åk 8

14 april                                       Föräldraråd kl. 18:00, alla föräldrar välkomna

16 april                                       Ämnesprov matematik

19 april                                       Simning åk 6 och 9

22 april                                       Ämnesprov matematik

22 april                                       Simning åk 7

23 april                                       Åk 7 åker till Medelhavsmuseet. Samling på stationen kl 8.20, åter i Bålsta ca 13.30

26 april                                      Teknikdag för åk 7 utomhus

27 april                                      Blivande åk 6 besöker skolan kl. 08:10-12:30

28 april                                      Teknikdag för åk 6 utomhus

26-30 april                                  Demokratiresa till Polen för åk 9

30 april                                       Lovdag

3 maj                                         Teknikdag för åk 9 utomhus

5 maj                                         Teknikdag för åk 8 utomhus

5 maj                                         Ämnesprov kemi

11 maj                                       Teater på Dramaten för åk 7, "Hjärtats beatbox" samling 7.50 (stationen) medtag matsäck.

11 maj                                       Vernissage kl. 18:30, alla anhöriga välkomna

12 maj                                       Teater på Dramaten för åk 8, "Hjärtats beatbox"

13-14 maj                                   Lovdag

19 maj                                       Hälsoäventyret åk 8

V 21-22                                      Bilder och texter från åk 9:s demokratiresa till Polen ställs ut på Biblioteket på BCJF

25 maj                                       Hälsoäventyret åk 7

1 juni                                         Åk 9 besöker Tom Titt i Södertälje

7 juni                                         Idrottsdag Vibyspåret och idrottsallen

8 juni                                         Åk 6 och 7 Skokloster slott, åk 8 spelar minigolf och åk 9 har "klassavslutning" i Häggeby

8 juni                                         Öppet hus dag på PE för blivande (redan antagna) elever i åk 4 och 5

9 juni                                         Städdag på skolan

9 juni                                         Åk 9 har sin avslutningsmiddag på Gästgivargården

10 juni                                       Terminsavslutning eleverna kl. 9:00 i Kyrkcentrum

 

 

 

Kalendarium ht-09

10 augusti                                    Personalen börjar arbeta

17 augusti                                    Skolstart för eleverna. Kl. 9.00-10.30 för åk 7-9 och 10.30-12:00 för åk 6. Ingen lunch denna dag.

19-20 augusti                                Åk 7 åker på lägerskola till Alnäs. Klicka här för mer info

20 augusti                                     Föräldramöte samt informationsmöte angående Polenresan kl. 18:00-20:00

21 augusti                                     Tema friluftsliv vid Kvarnkojan åk 6, samling kl. 8:20 vid Kvarnkojan, lunch på skolan.

25 augusti                                     Föräldramöte åk 6 kl. 18:00-19:30 

27 augusti                                     Föräldramöte åk 7-8 kl. 18:00-

1  september                                 Föräldraråd kl. 18:00-19:30, alla intresserade föräldrar är välkomna

8 september                                  Studiebesök på Tekniska museet åk 8, mer info här 

9  september                                 Hälsoäventyret åk 6

15 september                                Teater för åk 7-9 kl. 13:00 på BCJF

26 september                                Idrottsdag för samtliga, samling på Gröna Dalen kl 9:00 med ombyte och matsäck

28-29 september                           Lovdagar eleverna/planering personal

30 september                                Polishögskolan för åk 6, samling Bålsta station kl. 07:50

1 oktober                                      Centrala föräldrarådet bjuder in... Läs mer här

5 oktober                                      Skolfotografering kl 9.00

6 oktober                                      Elevstyrelse kl. 14:00 i loungen

7 oktober                                      Föräldraråd kl 18:00, alla föräldrar på PE är välkomna

13 oktober                                    Studiebesök i en moské och i en synagoga i Stockholm för åk 9

14 oktober                                    Naturhistoriska Riksmuséet för åk 6 och 7

19 oktober                                    Utedag för alla elever, vi har uteundervisning i sv, eng och ma

19-23 oktober                               Prao åk 9

26-30 oktober                               Höstlov elever

3   november                                Möte med julmarknadsgruppen 18.30

4   november                                Föräldraråd 18.00. Alla föräldrar som är intresserade är välkomna.

5   november                                Hälsoäventyret åk 9

7   november                                Föräldrarådet ordnar städdag på PE kl 10.00

12 november                                Öppet hus som riktar sig till alla som är intresserade av vår skola, kl. 18:00-20:00

20 november                                Gymnasiemässa i Stockholm för åk 9

28 november                                Gammaldags julmarknad på skolan

17 december                                Terminsavslutning för eleverna (familjen välkommen), kl 18:00 Kyrkcentrum

18 december                                Terminsavslutning personal

 

 

Kalendarium  vt-09 

7 januari                                        Personalen börjar vårterminen

8 januari                                        Terminsstart för eleverna, kl. 8:00

15 januari                                      Informationsmöte blivande åk 6, kl.18:00, inbjudan skickad till berörda

20 januari                                      Förälraråd, öppet för alla föräldrar, kl.18:00

26 januari                                      Bildningsnämnden håller sitt möte på PE

28 januari                                      ”Musik på slottet” kl. 19:00-20:30 åk 6-7

29 januari                                      ”Musik på slottet” kl. 19:00-20:30 åk 8-9 

3 februari                                      Nationella prov svenska åk 9

5 februari                                      Nationella prov svenska åk 9

9 februari                                      Föräldramöte för åk 9 angående Polenresan kl 18:00

11 februari                                    ”Forum för levande historia” åk 9

16-20 februari                               Sportlov

25 februari                                    Studiebesök åk 7 Medelhavsmuséet.

25 februari                                    Föräldraråd kl. 18:00, öppet för alla

27 februari                                    Idrottsdag

3 mars                                            Studiebesök  åk 7 "Uppdrag media" Tekniska Muséet

5 mars                                            Studiebesök åk 9 "Uppdrag media" Tekniska Muséet

13 mars                                          Nationella prov engelska åk 9

16 mars                                          Studiedag samtliga elever

23 mars                                          Föräldramöte åk 9 Demokratiresan till Polen

24 mars                                          Föräldraråd kl. 18:00, alla välkomna

25 mars                                          Nationella prov engelska åk 9

25 mars                                          Teater för åk 6, Moa och Jesse"

26 mars                                          Studiebesök  åk 8 "Uppdrag media" Tekniska Muséet

6 -13 april                                      Påsklov

14-23 april                                     PRAO åk 8

15 april                                          Livskunskap för åk 7 på Kyrkcentrum

18 april                                          Åk 9 anordnar loppis kl 10.00-14.00

23 april                                          Nationella prov matematik åk 9 

28 april                                          Våra blivande åk 6 elever kommer på besök, kl 08:00-13:00.

29 april                                          Moderna muséet åk 8       

30 april                                          Lovdag                                           

27 april-1 maj                               Studieresa för åk 9 i Polen 

5 maj                                             Nationella prov matematik åk 9

5 maj                                             Moppedag åk 8, kl 08:30 på kyrkcentrum. Se schema här

6 maj                                             Föräldraråd kl. 18:00, alla välkomna!

7 maj                                             Räddningstjänsten åk 8, kl. 13:00-15:00

19 maj                                           Föräldrainformation ang droger och brottslighet, kl. 19:00-21:00 

                                                      Se separat inbjudan här

22 maj                                           Lovdag 

26 maj                                           Åk 9 håller middag för sina föräldrar kl 19.00. Inbjudan är utdelad.

27 maj                                           Teaterbesök på Stadsteatern för åk 9, "De tre musketörerna"

3   juni                                           Studiebesök på Livrustkammaren och Vasamuseet för åk 6

3  juni                                            Åk 7 elever bjuder in sina familjer till en konsert och korvgrillning, kl. 18:00

4 juni                                             Föräldraråd kl 18:00, alla välkomna

9 juni                                             Fotbollsturnering och aktiviteter vid Vibyspåret

9 juni                                             Avlutningsmiddag för åk 9 med 3-rättersmeny på Gästgivargården, 18:00 vårdad klädsel

11 juni                                           Skolavslutning elever kl. 9:00 Kyrkcentrum

17 juni                                           Personalen slutar