Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Åk 7 skapar sitt eget matematikprov! Ett bra sätt att lära!

2011-03-21

Som avslutning på kap 5, tabeller och diagram, fick åk 7 tillverka sitt eget prov. Alla elever gjorde en statistik uppgift med tillhörande fråga. Alla uppgifter lades sedan ut på bänkarna, eventuella hjälpmedel, som gradskiva, miniräknare osv, fick den som gjort frågan avgöra om det behövdes och isåfall lägga det vid sin uppgift. Eleverna flyttade runt i klassrummet för att lösa dem. Positivt var att frågorna blev väldigt olika och de flesta tyckte det var kul. Men det blev stressigt att hinna med alla uppgifter och det upplevdes som mycket jobbigt.

Vad lärde vi oss?

Endast en fråga/elev nästa gång , inga a,b, c, och ett längre arbetspass när provet genomförs.

Att tillverka en provuppgift är mycket svårare än att bara göra ett vanligt prov. Hur ska man kunna hitta på en fråga om man inte kan svaret?

Man skall vara tydlig i sin frågeställning, välformulerad och ändå lite klurig.  Så redan när eleverna lämnade in provfrågorna och jag läst dem så visste jag att de uppnått målen för kapitlet. Ett utmärkt sätt att lära sig.

Av Lena Sköldberg