Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

PE vill utöka med åk 4 och 5 till hösten 2010

2010-04-15

Redan för två år sedan ansökte vi om att få utöka (eg rätt till bidrag) med ytterligare två årskurser, åk 4 och 5. Vi kände att vi med fördel ville erbjuda våra elever utbildning hos oss tidigare än vi gör idag. En anledning är att det finns en stark önskan från föräldrar att de kan placera sina barn tidigare, och en annan är att vi lär känna barnen och deras behov tidigare och därmed får möjlighet att nå högre måluppfyllelse snabbare. Vi vill även börja tidigare med bl a moderna språk för att ge eleverna optimala möjligheter till meritpoäng i framtiden.

Vi har inte kunnat utöka som vi planerat eftersom vi ännu inte hittat tillräckligt stora lokaler och till hösten 2010 så mister vi tillståndet om vi då inte startat upp med åk 4 och 5. För ett par veckor sedan gick vi ut med en förfrågan till de föräldrar som redan har barn hos och som väntar på plats för syskon. Vi ville veta om de skulle tacka ja till en plats redan till hösten för syskonen. Intresset visade sig vara mycket stort och vi har beslutat att göra allt vi kan för att kunna starta med åk 4 och 5 till hösten.

Ett par viktiga avgörande faktorer är att vi hittar kompetent personal och lämpliga lokaler, vi kommer inte att tumma på kvalitén. Vi har redan många intressanta lärare som har sökt tjänst hos oss och vi intervjuar fram till början av maj. Lokalfrågan är inte helt löst men vi har några intressanta alternativ som vi tittar på, några gamla och några nya, och denna gång hoppas vi att vi har turen på vår sida. Vi behöver minst 100 kvm, men vi letar naturligtvis även efter helhetslösningar på runt 1 200 kvm.

Från början hade vi planerat att ta in en ålderblandad grupp med ca:16 elever, men efter påtryckningar från föräldrar undersöker vi nu möjligheten att eventuellt bereda plats för fler elever i två klasser.

Vi återkommer så snart vi vet mer.

Marie Tulesjö

Rektor