Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Rapport från elevstyrelsen

2009-03-31

Elevstyrelsen hade igår styrelsemöte med personalen. På agendan fanns två viktiga punkter; likabehandlingsplanen och klädsel i skolan.

Likabehandlingsplanen lästes gemensamt och nu ska den ut på remiss till alla klasser, elevstyrelsen ansvarar för detta.

Det har varit en del diskussioner kring klädsel i skolan. Det finns egentligen en regel och den är "inga synliga underkläder". Personalen på skolan har reagerat på att elever sminkat sig på ett ibland olämpligt sätt, att en del killar har byxor som har för mycket "häng" eller att tjejer har för korta kjolar/shorts.

Detta handlar om olika saker. Dels hur vi ser på varandra och hur trygg man känner sig som människa. Det handlar också om hur omvärlden ser på oss och vår skola. Vi i personalen tycker t ex att det är viktigt hur man ser ut när man går och äter på restaurangen. Det är där våra elever träffar sina blivande praktikplatser och kanske framtida arbetsgivare. Men framför allt handlar det om elevernas självkänsla. Vi ser att de inte är bekväma i för korta kjolar och vi ser även hur andra elever reagerar på viss klädsel.

Eleverna förstår detta och de förstår att vi värnar om deras trygghet men diskussionen fortsätter säkert. Det tycker vi är bra eftersom det är så pass viktigt. Elevstyrelsen tar med sig ärendet ut i sina klasser. Fortsättning följer...

Marie Tulesjö