Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Stipendier åt våra duktiga elever!

2008-12-17

Vi tycker att det är viktigt att premiera våra elevers framgångar. Framgångar kan mätas på många olika sätt och i framtiden kommer vi att dela ut stipendier inom olika områden.

Flera av våra elever har berättat att de tidigare upplevt att det inte har varit okej att vilja plugga och få bra betyg. Hos oss ska alla elever känna att vi lär för framtiden och att kunskap är viktig. Vårt mål är att alla elever ska känna motivation för att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Alla människor har olika talanger och olika styrkor och det är det som gör varje individ unik.

Det är svårt att välja vilka elever som ska premieras men personalen har denna termin enats om vilka som ska uppmärksammas. Vi har valt att dela ut en premie till de elever i åk 8 och 9 som nått högst meritvärde samt till en elev som hjälpt oss mycket med datatekniken.

Emelie Alm och Karin Persson i åk 8 fick exakt samma poäng och därför fick de ett presentkort på 500 kr vardera.

Ebba Zetterberg var den elev som hade högst poäng i åk 9 och även hon fick ett presentkort.

Lucas Grönlund i åk 9 fick ett presentkort för att han med glädje hjälper sina kamrater och lärare när det uppstår ett problem inom dataområdet.

Grattis!