Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Rapport från elevstyrelsen

2009-02-07

Den 3 februari hade eleverna sitt första styrelsemöte för året tillsammans med personalen.

Det beslutades att skolan ska organisera en skidresa till Kungsberget och att de som inte vill åka skidor får vara med och bestämma om en annan aktivitet på hemmaplan.

Kulturgruppen informerade om att det nu är beslutat att tre dansare från The Voice Streetdance Company kommer och tränar eleverna under sex veckor.

Skolan har blivit tillfrågade om vi vill skriva och ansvara för materialet på en ny familjesida i Håbo-Ena tidningen, Eleverna tyckte det lät spännande och det har utsetts en tidningsredaktion som ansvarar för att materialet blir färdigt i tid. Lisa och Lukas i åk 9 är redaktionschefer.

Eleverna har fått anmäla intresse för att delta i en grupp som arbetar med att implementera och uppdatera skolans likabehandlingsplan. Gruppen kommer att träffas under nästa vecka.