Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Skolinspektionen besöker PE

2010-03-19

I onsdags hade vi skolinspektionen på besök. Under fyra år ska de besöka Sveriges alla skolor för en tillsyn och Håbo Kommun är först ut. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet.

Denna regelbundna tillsyn är inriktad på att ge kritik eller ge kommentarer på förbättringsområden där man bedömer att det finns brister, och naturligtvis känner man som rektor och huvudman en viss nervositet inför ett sådant besök.

Jag som rektor fick redan i november uppdraget att skicka in efterfrågad dokumentation. Dokumenten som de ville se handlade t ex om hur vi följer upp elevernas kunskaps och måluppfyllelse, kvalitetsuppföljning, betygskataloger samt olika planer som t ex vår plan för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Inspektörerna förbereder sig genom att innan besöket läsa och granska våra dokument och även läsa på vår hemsida. 

De började besöket med att intervjua mig i två timmar. Jag var till en början nervös men efter en kort stund så kände jag att samtalet skulle hjälpa oss att utvecklas och jag kände att jag fick mycket stöd för vårt pågående arbete.

Därefter var det dags för inspektörerna att göra lektionsbesök. Eleverna hade sett fram emot att få visa upp sin skola och sina kunskaper och verkade tycka att det var roligt att svara på frågor. Inspektörerna upplevde att undervisningen var varierande, målinriktad och lustfylld.

Nästa punkt på schemat var intervjuer av elever. Skolan hade fått anvisningar om vilka elever som skulle intervjuas och det blev tre elever i åk 7 och tre i åk 9.  Eleverna hade enligt uppgift imponerat med klara och tydliga svar kring måluppfyllelse och kunskap. De berättade att skolan arbetar aktivt mot kränkningar och att lektionerna är intressanta och lärarna kompetenta. En elev hade svarat att det känns som lärarna på skolan undervisar för att de tycker att det är roligt och inte för att de måste, ett bra betyg tycker vi. Eleverna hade även uttryckt att de gick i skolan för att kunskap är rolig och viktig.

Sedan var det lärarnas tur att bli intervjuade och det var ungefär samma frågor och samma diskussioner som under de tidigare intervjuerna. Antar att det hela går ut på att undersöka om alla intervjugrupper har samma uppfattning.

Det var sedan tidigare bestämt att jag och övriga huvudmän skulle komma in till Skolinspektionen för att få ett avslutande samtal där de skulle berätta vilka brister de sett. Nu fick vi frågan om vi kunde ta det direkt på eftermiddagen eftersom de inte funnit så många förbättringsområden. Självklart blev vi glada och lättade. Det var ett mycket givande samtal där vi fick stöd och råd bl a om hur vi skulle utveckla elevernas IUP. Inspektörerna uttryckte att de redan när de kom in på skolan hade känt av den goda stämningen och att de varit imponerade över elevernas sätt att uttrycka sig och att de hade hög medvetenhet om vad som förväntades av dem för måluppfyllelse.

Avslutningsvis gratulerade de oss för en av de bästa skolor de besökt och ansåg att vår skola borde vara en god förebild för andra. Vi kände oss ödmjuka, utmattade och överlyckliga. Vi visste redan att vi har en riktigt bra skola men nu känns det som vi fick ett kvitto. Det känns rätt skönt i nuläget, inte bara för oss utan även för alla andra som tror på vår verksamhet.

En sådan här dag känner man en oerhörd tacksamhet över alla våra elever, deras engagerade föräldrar, vår fantastiska personal och alla andra som stöttar och uppmuntrar oss, ni vet själva vilka ni är.

Marie Tulesjö