Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

"Grövre våld i skolan" - Skolverkets konferens för att utbilda skolchefer

2009-09-07

För att motverka våld och kränkningar är det viktigt att skolan aktivt arbetar med att skapa en trygg skolmiljö. Det innebär att skolarbetet ska grunda sig på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Under senare år har det förekommit flera grova våldsbrott i skolor. I några länder, däribland Finland, har elever eller före detta elever tagit med sig knivar och skjutvapen in på skolan och använt dem i syfte att skada eller döda elever eller personal. Trots att grovt våld i skolan är ovanligt måste kunskapen och beredskapen för allvarliga hot och händelser vara god även i Sverige. Mot denna bakgrund gav regeringen Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga det grövre våldet i skolan. Samtidigt fick Skolverket uppdraget att ta fram ett stödmaterial för att öka kunskapen inom området.

Det var detta material vi fick ta del av under konferensen. Vi fick lyssna på flera intressanta föreläsare, bl a forskare kring våld i skolan och föreläsare från Finland som berättade om den oerhört tragiska händelserna i Finland då lärare och elever sköts till döds.

Det är omöjligt att sammanfatta dagen i detta forum men det alla forskare var överens om var att mobbning och kränkning oftast är den utlösande faktorn för en våldshandling. För att förebygga våld ska man ha en nära relation mellan elever och skolpersonal. Eleverna ska känna tillit och våga berätta när de mår dåligt eller märker att en kamrat beter sig annorlunda eller hotfullt.

Dagen väckte många tankar och jag ser fram emot att diskutera med lärare, elever och föräldraråd.

Marie Tulesjö