Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Ledningsgrupp med elever

2008-11-25

Idag hade vi äntligen vårt första samverkansmöte med vår elevstyrelse. Vi har länge planerat att få igång detta samarbete och nu har vi äntligen kommit igång. 

Varje årskurs har valt två styrelserepresentanter som kommer att sitta med i skolans ledningsgrupp. Elevstyrelsen kommer att vara med på ledningsgruppens möte var 14:e dag och däremellan ska de ha möten ute i respektive klass.

Eftersom vi är en liten skola behöver vi inte ha olika grupper för olika verksamheter vilket underlättar organisatoriskt. Elevstyrelsen behandlar alla förekommande frågor som t ex lunchen, trivsel, planering av gemensamma idrottsdagar, verksamhetens mål, resor m m.

Vid dagens möte diskuterades vinteridrottsdagen, hur ska man tänka kring att alla kanske inte har råd att åka med på en skidresa? Eleverna hade många bra tankar och förslag på alternativ. Styrelsen tar med sig frågan ut i klasserna.

En annan angelägen fråga från eleverna var om det gick att ha längre raster. Diskussionen kring lagstadgad timplan som skolan följer gjorde att eleverna förstod att längre raster resulterar i längre skoldagar. Beslutet blev att behålla de lite färre och kortare rasterna.

Vi i personalen var mycket imponerade av elevstyrelsens engagemang och ser fram emot nästa möte.