Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Första mötet med våra blivande elever!

2009-04-01

Både personalen och eleverna hade sett fram emot att äntligen samla blivande åk 6 eleverna. Elevernas föräldrar har tidigare varit inbjudna till informationmöte och efter att alla fått sitt antagningsbesked så var det nu dags att låta eleverna träffa varandra.

Först träffades alla gemensamt för att gå igenom några viktiga punkter såsom regler och värdegrund. Därefter bjöds det på hembakat och eleverna samlades i sitt blivande klassrum för en genomgång av hur verksamheten på PE fungerar. Sedan var det dags för övningar där eleverna fick lära känna varandra.

Under tiden så fortsatte informationen för föräldrarna. Föräldrarnas roll diskuterades och vi på skolan är mycket angelägna om ett bra samarbete när det gäller regler och värdegrund. Har man inte föräldrarna med sig så kan inte skolan lyckas. Skulle en elev t ex vägra ta av sig mössan eller bryta mot andra regler så förväntas att föräldrarna kommer till skolan. Diskussionen kändes bra och det finns en tydlig samsyn kring detta.

Första mötet med våra blivande åk 6 elever var mycket lyckat. Nu ser vi fram emot den 28/4 då eleverna ska tillbringa en heldag hos oss.

Marie Tulesjö