Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Å 9 på arbetslivspraktik

2008-10-20

Våra åk 9 elever har under lång tid förberett sig för sin prao. Eleverna har en timme i veckan schemalagd för att förbereda sig för framtida studier och arbetslivet. Denna termin har de bl a tränat på att skriva sitt eget CV. Tanken är att de ska kunna använda det till framtida jobbsökande. De har testat sitt CV när de sökt praktikplatser och syftet var att de skulle söka en plats som de själva önskade.

Skolan har lyckats knyta kontakter med en flera företag som tidigare tackat nej till att ta emot elever från grundskolan. Självklart känns det roligare för en arbetsgivare att ta emot en elev som själv sökt sin plats.

Eleverna använder sig av ett läromedel från Svenskt Näringsliv där de dokumenterar och utvärderar sin praktik och vi lärare ser med spänning fram emot att träffa eleverna igen    v. 45 för att få ta del av deras erfarenheter.