Friskola i Bålsta för åk 4-9

 Omvärldskunskap och språk med fokus mot framtiden                                                                          

Aktuellt

Frågor och svar angående vår kö

2009-05-01

Vi får ofta frågor på mailen angående vårt kösystem. Därför tänkte vi svara på de mest återkommande här.

När kan man sätta upp sitt barn i kön?

Det går bra att anmäla sitt barn hur tidigt som helst. Vi har många barn födda 2009 som redan står i vår kö.

Kostar det något att anmäla barnet till kön?

Nej, vi tar inte ut några avgifter för att registrera barnet i vår kö.

Det står redan många barn i kön, är det någon idé att anmäla barnet?

Absolut, vi har hitintills haft ett fåtal som tackat nej till erbjuden plats, men i framtiden vet man inte då många ställer sina barn i kö innan de ens börjat skolan. Man tar inte ställning till om man vill placera barnet på PE innan det är aktuellt med skolstart och man blir erbjuden en plats.

Kan en friskola välja bort barn p g a kön, speciella behov eller annat?

Vi varken vill eller kan välja bort barn av någon anledning. Vi följer strikt vår turordning i kön och det är anmälningsdatum som gäller. Även om det tar en vecka att få en bekräftelse från oss så är det datum från när ansökan kom oss tillhanda som räknas. I vissa fall har klockslag varit avgörande. Skolinspektionen övervakar att vi följer regelverket. De var på vår skola för ett besök den 2 april och hade inga invändningar mot vår turordning eller kösystem.

Finns det ingen möjlighet till förtur?

Jo, har barnet ett syskon som vid skolstarten är inskriven på skolan så ges förtur. Ingen annan möjlighet till förtur ges

Är kön offentlig?

Nej, vårt köregister är inte offentligt. Det finns flera personer som av olika anledningar inte vill att deras anmälan till skolan ska bli känd innan de tackat ja till en plats. Vi respekterar detta och garanterar full sekretess. Det är endast Skolinspektionen som har rätt till insyn i vårt köregister.